Essència OMP

Orfeó Manuel Palau

L’Orfeó Manuel Palau va fer anys i van voler preparar un disc especial que parlara de la seua trajectòria i representara varies veus, varies llengües i varios països. A més volien captar a gent més jove. Conceptualitzant amb tots estos valors vam dissenyar un disc amb estètica collage que representara totes les essències que buscaven, actualitzara la seua imatge i fora alhora un disc bonic i atractiu a la vista per a potencials nous fans de la música de l’Orfeó.